Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.59.54 от 12.03.18
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.66.49 от 01.03.18
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.5.129 от 21.02.18
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.129.3 от 27.02.18
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.4.3.115 от 13.03.18
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.11.3034 от 09.02.18
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.643 от 22.02.18
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.285 от 22.02.18
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.367 от 19.02.18
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.997 от 20.02.18
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 4-й квартал 2017 от 21.02.18