Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.52.36 от 21.09.17
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.66.37 от 21.09.17
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.3.224 от 19.09.17
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.122.1 от 08.09.17
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.3.4.81 от 21.09.17
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.10.2561 от 11.08.17
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.638 от 25.09.17
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.280 от 25.09.17
1С:Предприниматель 7.7 7.70.282 от 25.09.17
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.365 от 22.05.17
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.991 от 01.08.17
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 2-й квартал 2017 от 31.07.17