Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.82.40 от 23.09.20
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.66.119 от 02.09.20
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.15.40 от 18.09.20
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.155.3 от 31.07.20
1С:Садовод 3.0.82.7 от 10.09.20
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.4.12.102 от 04.09.20
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.17.1549 от 07.07.20
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.658 от 18.06.20
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.297 от 18.06.20
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.002 от 03.06.20
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.371 от 23.01.19
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 2-й квартал 2020 от 08.09.20