Текущие релизы 1С

1С:Предприятие 8 Текущий релиз 1С 8
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.3.0 3.0.112.34 от 17.05.22
1С:Бухгалтерия Предприятия 8 ред.2.0 2.0.67.25 от 30.03.22
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3 3.1.22.48 от 16.05.22
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5 2.5.172.1 от 15.04.22
1С:Садовод 3.0.111.3 от 28.04.22
1С:Управление Торговлей 8 ред.11 11.5.7.402 от 26.04.22
Платформа 1C:Предприятие 8.3 8.3.21.1302 от 26.04.22
1С:Предприятие 7.7 Текущий релиз 1С 7.7
1С:Бухгалтерия 7.7 7.70.666 от 25.10.21
1С:Упрощенная система налогообложения 7.7 (УСН) 7.70.305 от 25.10.21
1С:Торговля и Склад 7.7 7.70.008 от 22.04.22
1С:Зарплата и Кадры 7.7 7.70.371 от 23.01.19
Платформа 1С:Предприятие 7.7 7.70.027 от 18.12.06
Формы отчетности за 1-й квартал 2022 от 05.05.22